FB

Info - o wyścigu


Marbruk Triathlon Charzykowy odbędzie się w dniach 16 - 17 czerwca 2018 r. W ciągu dwóch dni rozegrane zostaną zawody na dystansach od sprinterskiego do dystansu połówki. Równolegle odbędzie się także sztafeta na dystansie 1/2
Czeka na was moc atrakcji (oprócz samego triathlonu także bieg dzieci), bogate pakiety startowe i wspaniała triathlonowa atmosfera w gościnnych Borach Tucholskich.
Serdecznie zapraszamy do zapisów!
Upoważnienie do odbioru pakietu za innego uczestnika:

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

                                                                                                                                              

(Imię i nazwisko zawodnika)                                                                                                                                                                                                                                    

 ……………………………………………………..………………..

(PESEL)

 ……………………………………………………..………………..           

(Nr dokumentu tożsamości)

 

……………………………………………………………………………………………………………
 (Adres)

 

……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)

 ..........................................................

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………....……………….., PESEL …………………………………………………....…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie Triathlon Charzykowy 2018

.

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*

* niepotrzebne skreślić

 …………………………………………………………Czytelny podpis upoważniającego

 

!