FB

Info - o wyścigu


Opłaty startowe

Dystans

Bieg dzieci 
3-5 lat

Duathlon dzieci
 6-9 lat

Bieg na 5km

Sztafety

28,25km

56,5km

112,99km

do 30.11.2016

5zł

25zł

15zł

150zł

90 zł

140 zł

190 zł

do 31.01.2017

5zł

25zł

20zł

300zł

110zł

190zł

240zł

do 31.03.2017

5zł

50zł

25zł

400zł

150zł

250zł

300zł

do 31.05.2017

5zł

50zł

30zł

500zł

250zł

400zł

500zł

 
 Po 1 czerwca istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w biurze zawodów gotówkowo w wysokości opłaty obowiązującej do 31 maja, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego i medalu na mecie.

Dystanse 

Dystans

Bieg dzieci 
3-5 lat

Duathlon dzieci
 6-9 lat

Bieg na 5km

Sztafety

28,25km

56,5km

112,99km

Pływanie

-

Bieg 100m

-

950m

475m

950m

1900m

Rower

-

500m

-

45km

22,5km

45km

90km

Całość

100m

100m

5km

10,55km

5,275m

10,55km

21,095km

Limity czasowe:

Dystans

Sztafety

28,25km

56,5km

112,99km

Pływanie

45min

22,5min

45min

90min

Pływanie + rower

3,5h

1h15min

3,5h

5h

Całość

5h

2h

5h

8h

Upoważnienie do odbioru pakietu za innego uczestnika:

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

                                                                                                                                              

(Imię i nazwisko zawodnika)                                                                                                                                                                                                                                    

 ……………………………………………………..………………..

(PESEL)

 ……………………………………………………..………………..           

(Nr dokumentu tożsamości)

 

……………………………………………………………………………………………………………
 (Adres)

 

……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)

 ..........................................................

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………....……………….., PESEL …………………………………………………....…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie Triathlon Charzykowy 2017

.

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*

* niepotrzebne skreślić

 …………………………………………………………Czytelny podpis upoważniającego

 

!