FB

Info - o wyścigu


Marbruk Triathlon Charzykowy odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2018 r. W ciągu dwóch dni rozegrane zostaną zawody na dystansach od sprinterskiego do dystansu połówki. Równolegle odbędzie się także sztafeta na dystansie 56,5km - popularnej "ćwiartki"
Czeka na was moc atrakcji (oprócz samego triathlonu także bieg dzieci), bogate pakiety startowe i wspaniała triathlonowa atmosfera w gościnnych Borach Tucholskich.
Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Wysokość opłaty za pakiet zawodnika

Termin wpłaty

Dystans 28,25km (1/8 pełnego)

Dystans 56,5km (1/4 pełnego)

Dystans 112,99km (1/2 pełnego)

Sztafety na dystansie 56,5km (1/4 pełnego)

31.07.2017

90

159

209 -

30.09.2017

119

209

259 -

30.11.2017

139

259

309 150

01.01.2018

159

309

359 300

31.03.2018

179

359

409 400

31.05.2018

199

409

459 500

Świadczenia zawarte w pakiecie zawodnika (link)

  

Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji:

  • Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.12.2017 – 50% wpłaconej kwoty
  • Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.03.2018 – 30% wpłaconej kwoty
  • Przy zgłoszeniu rezygnacji po 31.03.2018 brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty

Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień wysłania wiadomości e-mail na adres organizatora: events@tritour.com.pl
W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji ani uzasadnienia.

Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.

 


Upoważnienie do odbioru pakietu za innego uczestnika:

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

                                                                                                                                              

(Imię i nazwisko zawodnika)                                                                                                                                                                                                                                    

 ……………………………………………………..………………..

(PESEL)

 ……………………………………………………..………………..           

(Nr dokumentu tożsamości)

 

……………………………………………………………………………………………………………
 (Adres)

 

……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)

 ..........................................................

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………....……………….., PESEL …………………………………………………....…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie Triathlon Charzykowy 2018

.

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*

* niepotrzebne skreślić

 …………………………………………………………Czytelny podpis upoważniającego