FB

Triathlon dla dzieci


Triathlon Charzykowy – duathlon i bieg dzieci

Regulamin

 1. 2.    CEL:
 • Promocja Gminy Chojnice
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 1. 3.    Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • Marbruk Sp. z o.o.
 • Endu Sport Sp. z o.o.
 • Gmina Chojnice
 1. 4.    Termin, dystans, trasa
 • Zawody odbędą się w dniu 10 czerwca 2016r.,
  start zawodów: godz. 16:00
 • Start i Meta zlokalizowana jest przy plaży w Charzykowach, nad Jeziorem Charzykowskim
 • Start odbędzie się falami po maksymalnie 20 dzieci

Duathlon (roczniki 2006; 2007; 2008; 2009; 2010)
• I część zawodów: bieg 100m
• II część zawodów: rower 500m. Podczas etapu kolarskiego obowiązuje obowiązek posiadania zapiętego na głowie kasku rowerowego.
• III część zawodów: bieg 100m

Bieg (roczniki 2011-2013): 100m

 1. 5.    Opłaty startowe:

Duathlon:
-Do 30.11.2015 - 25 zł
-Do 31.01.2016 - 25 zł
-Do 31.03.2016 – 50 zł
-Do 31.05.2016 - 50 zł

Bieg:
-Do 31.05.2016 – 5zł

-dotyczy przypadku, kiedy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty – limit: 100 dzieci w sumie na duathlon i bieg


Konto, na które należy dokonywać wpłat:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności.

 • Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
  Nie ma możliwości przepisania dokonanej wpłaty na inną osobę.
 1. 6.    Klasyfikacje:
 • Osobne klasyfikacje wiekowe:
  - rocznik 2013 – dziewczynki i chłopcy
  - rocznik 2012 – dziewczynki i chłopcy
  - rocznik 2011 – dziewczynki i chłopcy
  - rocznik 2010 – dziewczynki i chłopcy
  - rocznik 2009 – dziewczynki i chłopcy
  - rocznik 2008 – dziewczynki i chłopcy
  - rocznik 2007 – dziewczynki i chłopcy

- rocznik 2006 – dziewczynki i chłopcy

 1. 7.    Nagrody:

Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej otrzyma drobne nagrody rzeczowe
Każdy uczestnik imprezy po jego ukończeniu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie

 1. 8.    Warunki uczestnictwa:
 2. W imprezie udział może wziąć każde dziecko w wieku 3-10 lat zgłoszone przez rodzica. Liczy się wiek dziecka w dniu 31 grudnia 2016r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest podpisanie przez rodzica oświadczenia o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na wzięcie udziału dziecka w biegu oraz starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej imprezy

Pakiet startowy obejmuje:
- numer startowy do umieszczenia na pasku na bieg i rower
- naklejki na kask i rower (dzieci startujące w duathlonie)
- chip do pomiaru czasu
- napoje i posiłek na mecie
- upominki od sponsorów imprezy

 1. 9.    Zgłoszenia, Lista startowa
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathloncharzykowy.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników - 100 dzieci w sumie na duathlon i bieg

10. Wyniki

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathloncharzykowy.pl

11. Uwagi końcowe

 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników
 • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu
 • Kask rowerowy jest obowiązkowy
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora
 • Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pomocą wiadomości e-mail pod adres events@endusport.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych.
 • Warunkiem koniecznym jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna w trakcie odbioru pakietu startowego oraz podczas przebiegu zawodów.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe