Info

Marbruk Triathlon Charzykowy odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2018 r. W ciągu dwóch dni rozegrane zostaną zawody na dystansach od sprinterskiego do dystansu połówki. Równolegle odbędzie się także sztafeta na dystansie 56,5km – popularnej “ćwiartki”. Czeka na was moc atrakcji (oprócz samego triathlonu także bieg dzieci), bogate pakiety startowe i wspaniała triathlonowa atmosfera w gościnnych Borach Tucholskich.
Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji:

  • Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.12.2017 – 50% wpłaconej kwoty
  • Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.03.2018 – 30% wpłaconej kwoty
  • Przy zgłoszeniu rezygnacji po 31.03.2018 brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty

Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień wysłania wiadomości e-mail na adres organizatora: events@tritour.com.pl
W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji ani uzasadnienia.
Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl
W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.

Upoważnienie do odbioru pakietu za innego uczestnika:

(Imię i nazwisko zawodnika)
……………………………………………………..………………..

(PESEL)
……………………………………………………..………………..

(Nr dokumentu tożsamości)
…………………………………………………………………………………………………………

(Adres)
……………………………………………………………………….

(Dystans, impreza, numer zamówienia)
………………………………………………….

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………….……………….., PESEL …………………………………………………….…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie ……………………………………………………
Przyjmuję do informacji, że zostanie wydany niepełny pakiet nie uprawniający do uczestnictwa w imprezie – bez chipu pomiaru czasu oraz numerów startowych.
Do upoważnienia załączam ksero dowodu osobistego.

 

…………………………………………………………
Czytelny podpis upoważniającego