Info

Marbruk Triathlon Charzykowy odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 r. W ciągu trzech dni rozegrane zostaną zawody na dystansach od sprinterskiego do dystansu połówki oraz bieg i duathlon dla dzieci. Równolegle odbędzie się także sztafeta na dystansie 56,5km – popularnej “ćwiartki”. Czeka na was moc atrakcji, bogate pakiety startowe i wspaniała triathlonowa atmosfera w gościnnych Borach Tucholskich.
Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Upoważnienie do odbioru pakietu za innego uczestnika:

(Imię i nazwisko zawodnika)
……………………………………………………..………………..

(PESEL)
……………………………………………………..………………..

(Nr dokumentu tożsamości)
…………………………………………………………………………………………………………

(Adres)
……………………………………………………………………….

(Dystans, impreza, numer zamówienia)
………………………………………………….

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………….……………….., PESEL …………………………………………………….…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie ……………………………………………………
Przyjmuję do informacji, że zostanie wydany niepełny pakiet nie uprawniający do uczestnictwa w imprezie – bez chipu pomiaru czasu oraz numerów startowych.
Do upoważnienia załączam ksero dowodu osobistego.

 

…………………………………………………………
Czytelny podpis upoważniającego